Privacy Statement KMS Verzekeringen B.V.
Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij u persoonsgegevens, zodat wij u goed kunnen adviseren over uw financiële risico’s. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy bij ons in goede handen is. Daarom gaan wij op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.
Wij houden ons aan de geldende regels voor de bescherming van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Contactgegevens
KMS Verzekeringen B.V. is gevestigd op de Asterweg 113, 1031 HM te Amsterdam. Wij zijn telefonisch te bereiken op telefoonnummer 020-3372866. De heer N. Smit is de functionaris gegevensbescherming van KMS Verzekeringen B.V.
Deze is te bereiken op bovenstaand telefoonnummer of per email: kms@kmsverzekeringen.nl

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
KMS Verzekeringen BV adviseert u met betrekking tot verzekeringen en pensioenvoorzieningen. Naast advies over welke financiële producten bij uw wensen past faciliteren wij tot de totstandkoming van deze producten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw schade uitkering
Verzenden van informatie over uw producten
U te kunne bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Wij zorgen er uiteraard voor dat bij elk gebruik va persoonsgegevens alleen die gegevens worden gebruikt ter zake dienend zijn en niet bovenmatig zijn.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
KMS Verzekeringen BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of gaat maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht va de persoongegevens die wij verwerken:

 

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Strafrechtelijk verleden.
Voor de risicobeoordeling bij schadeverzekeringen kunnen door ons vragen gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden.

 

Kopie Identiteitskaart
Voor een aantal verzekeringen hebben wij een kopie van uw identiteitskaart nodig om de overeenkomst tot stand te laten komen. Indien u een kopie van uw identiteitskaart verstuurd aan KMS Verzekeringen B.V., kunt u ook gebruik maken van de overheidsapp Kopie ID. Ons personeel beschikt ook over deze app om op locatie een kopie te kunnen maken.

 

Financiële gegevens
Voor een aantal verzekeringen hebben wij uw financiële gegevens nodig. Te denken valt aan uw inkomen, vermogen, hypotheek of opgebouwd pensioen.

 

Vertrouwelijkheid
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat wij de persoonlijke gegevens die u aan ons geeft altijd vertrouwelijk behandelen. Wij geven de van u te ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegevens opdracht om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Het gaat hier dan om zaken zoals adviseren en/of bemiddeling voor het verkrijgen van een verzekering, waarbij verzekeraars worden geïnformeerd, maar ook het verkrijgen van een offerte.

 

Bewaartermijnen
KMS Verzekeringen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. KMS Verzekeringen BV heeft een bewaartermijn welk is gebaseerd op de wettelijke bewaarplicht, tenzij er een gerechtvaardigde reden is om een langere termijn in acht te nemen, zoals bijvoorbeeld bij een gerechtelijke procedure.

 

Welke rechten heeft u?
Uiteraard bent u de baas over uw eigen persoonsgegevens. Daarom geeft de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) u een aantal rechten. U mag ons vragen om:

 

– Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
– Informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.
– Uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet kloppen.
– Uw persoonsgegevens te verwijderen.
– De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of zelfs te stoppen.
– Uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of een door u aan te wijzen partij.
– Uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken voor automatische besluitvorming.

 

Wij proberen altijd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na het indienen aan uw verzoek te voldoen. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening. Let er wel op dat wij niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen. Denk hierbij aan een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen, terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of als u nog een contract via ons heeft lopen. Als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, laten wij u dat uiteraard aan zo spoedig mogelijk weten.

 

Aanpassen van deze privacyverklaring
Wij mogen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Het is daarom verstandig om deze verklaring te checken vlak voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. De meest actuele versie van het Privacyreglement vindt u op onze website: www.kmsverzekeringen.nl

 

Heeft u vragen?
Als u vragen heeft of gebruik wilt maken van uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon binnen KMS Verzekeringen B.V.

 

Heeft u een klacht?
Uiteraard vinden we het heel vervelend als u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Of als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten. We vinden het fijn als u ons dat laat weten. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de heer N.Smit, onze functionaris gegevensbescherming (FG).