Ondernemen brengt risico’s met zich mee

Zonder risico’s, geen succes. Dat weet u als ondernemer als geen ander. Nieuwe markten ontdekken, een product ontwikkelen en lanceren, een nog onbekende doelgroep aanboren… juist dat maakt ondernemen zo boeiend. Sommige risico’s zal je moeten accepteren als ondernemer. Bepaalde risico’s kan je wellicht nemen, maar sommige risico’s wil je als ondernemer overdragen.

Niet verzekeren is ook een mogelijkheid

Wij zien het als onze taak om u inzicht te geven in uw ondernemingsrisico’s. Dit doen wij met een bezoek aan uw bedrijf en het gericht vragen stellen over uw werkzaamheden.

In een uitgebreide analyse bespreken wij met u de risico’s, zodat u een objectieve keuze kan maken tussen het accepteren of overdragen van een risico. Niet verzekeren behoort daarbij dus ook tot de mogelijkheid. Belangrijk is dat u het risico begrijpt en dus ook kunt aanvaarden.

Risico’s overdragen

Op het moment dat er risico’s zijn die u wilt overdragen, dan zullen wij zorgen voor een uitgebreide productvergelijking. Hierbij worden niet alleen de prijs, maar ook de voorwaarden met elkaar vergeleken.

KMS Verzekeringen draagt zorg voor de aanvraag en afwikkeling van de betreffende verzekering, controleert de polis en neemt regelmatig contact met u om deze samen door te nemen. Uw bedrijf verandert immers en dus ook uw risico’s.

Op het moment dat u een schade heeft, trachten wij u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Wij staan u bij en kijken kritisch naar het handelen van de verzekeraar en diens expert.

KMS Verzekeringen kan u helpen

Onze service gaat net even verder. Indien er een schuldige tegenpartij is, zullen wij trachten uw schade op deze partij te verhalen. Dat geldt ook voor uw recht als werkgever op het werkgeversregres. Indien een werknemer betrokken raakt bij een verkeersongeval, heeft u als werkgever recht op schadeloosstelling van het nettoloon dat u gedurende de afwezigheid van de medewerker heeft moeten doorbetalen.

Wij hebben de afgelopen jaren al aanzienlijke bedragen voor onze cliënten weten te verhalen. Indien de schade niet verhaalbaar is, brengen wij u in contact met een advocaat om te laten toetsen of een juridische procedure zinvol is.

Wij gaan verder waar andere stoppen..
.

Onze service gaat net even verder. Indien er een schuldige tegenpartij is, zullen wij trachten uw schade op deze partij te verhalen. Dat geldt ook voor uw recht als werkgever op het werkgeversregres. Indien een werknemer betrokken raakt bij een verkeersongeval, heeft u als werkgever recht op schadeloosstelling van het nettoloon dat u gedurende de afwezigheid van de medewerker heeft moeten doorbetalen.

Wij hebben de afgelopen jaren al aanzienlijke bedragen voor onze cliënten weten te verhalen. Indien de schade niet verhaalbaar is, brengen wij u in contact met een advocaat om te laten toetsen of een juridische procedure zinvol is.

Meer weten?
Neem contact op met een adviseur