Pensioen

Pensioenregelingen

De pensioenregeling is voor een werkgever veruit de duurste secundaire arbeidsvoorwaarde voor de werknemer. Wat wij vaak merken in de praktijk, is dat een werknemer de pensioenregeling niet op waarde weet in te schatten. Op dit moment is er veel te doen over het pensioendossier, de wettelijke wijzigingen naar pensioenleeftijd 67 jaar, de problematiek van de pensioenfondsen en de lage rentestand.

Deze overvloed aan wijzigingen leidt ertoe dat veel werkgevers en werknemers “hun kop in het zand steken” in de hoop dat dit wel overwaait. Naar onze mening is dit het meest onwenselijke wat een werkgever en werknemer kan doen.

Werkgevers moeten weten of de pensioenregeling nu, – maar ook in de toekomst -, betaalbaar is voor hun onderneming en moeten hun werknemers stimuleren om na te denken over hun pensioen. Werknemers dienen zich ervan bewust te zijn dat de tijd dat er voor je werd gezorgd ver achter ons ligt. Zij zullen het heft in eigen handen moeten nemen en zich meer bewust worden van hun pensioenverzekering.

Wat kan KMS Verzekeringen voor u betekenen ?

Wij helpen u graag met het opzetten van een nieuwe pensioenregeling of met het aanpassen of verlengen van uw huidige pensioenregeling. Een pensioenregeling die past bij uw mogelijkheden én aansluiten bij de wensen van uw werknemers. Wij geven een uitgebreid pensioenadvies conform de richtlijnen en leidraad van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat ongeveer 20.000 bedrijven een pensioenregeling hebben bij een verzekeraar, terwijl deze onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds vallen. Wij doen dan ook altijd een uitgebreide check of u onder een verplichtstelling valt van een bedrijfstakpensioenfonds of vanuit een CAO.

Wij vergelijken meerdere producten met elkaar op prijs en voorwaarden, maar ook op performance. Uiteraard zorgen wij ook voor een correcte invoering van de pensioenregeling.

Beheer van uw pensioen

Pensioencommunicatie is inmiddels onderdeel van de PensioenWet. Wij adviseren u hier als werkgever een actieve rol in te nemen door duidelijk naar uw werknemers te communiceren over uw pensioenregeling. Wij kunnen u begeleiden in dit traject. Te denken valt aan schriftelijke communicatie, presentaties voor uw personeel of spreekuren met individuele gesprekken. Naast uw vooraanstaande rol in de pensioencommunicatie, zullen uw medewerkers de collectieve pensioenregeling weer meer gaan waarderen als een kostbare secundaire arbeidsvoorwaarde.

Pensioenadvies is duur ?

Pensioen is een vak apart en ieder vraagstuk is anders. De prijs voor het advies bepaald u voor een groot gedeelte zelf. Het pensioendossier vereist een aantal verplichte onderdelen maar sommige onderdelen zijn optioneel.

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden welke wij kunnen bieden en tegen welke prijs, neemt u dan gerust contact met ons op. Het kennismaking gesprek kost niets !!

Meer weten?
Neem contact op met een adviseur